Woordenboek

10EVA  Tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie van de volledige kerncentrale, een (internationale) vergunningverplichting voor kerncentrales.
ALARA  As Low As Reasonable Achievable, geldt de verlaging van opgelopen stralingsdosis door medewewerkers.
AMAT  Het Ageing Management Assessment Team van de IAEA.
ANVS  Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
AVT  All Volatile Treatment.
Benchmark Commissie  Door de Nederlandse regering ingestelde onafhankelijke internationale commissie van deskundigen die beoordeelt of de kerncentrale Borssele tot de 25 procent veiligste westerse kerncentrales behoort.
Consignatiedienst, geconsigneerd  Direct oproepbaar personeel, uitgerust met communicatieapparatuur, binnen korte afstand van de kerncentrale.
ERBVC  Externe Reactor Bedrijfs Veiligheids Commissie, een externe groep deskundigen. Deze (internationale) groep van deskundigen houdt toezicht en moet voorkomen dat de interne deskundigen een tunnelvisie ontwikkelen.
Failure Mode & Effect Analysis  Een methode die mogelijke faalwijzen en hun effecten analyseert.
GRS  Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit.
IAEA  Het Internationaal Atoom Energie Agentschap van de Verenigde Naties in Wenen.
INES  International Nuclear Event Scale.
IVC  Industriële Veiligheidscommissie.
Kernsmeltfrequentie  Een maar voor de kans dat de kern door oververhitting frequentie beschadigd raakt. Wordt berekend met probabilistische methoden.
Kwartiel  Kwart, vijfentwintig procent van een omschreven hoeveelheid.
Matrix  Geordend systeem van atomen, materiaal.
Mean Time between Failure  Gemiddelde tijd tussen falen, een methode om de betrouwbaarheid van onderdelen te vergelijken.
Mean Time to Repair  De gemiddelde duur van een reparatie, inclusief oproeptijden en aanlevertijden van reserve-onderdelen.
Probabilistisch Safety Analysis (PSA)  De probabilistische veiligheidsanalyse gaat uit dat zelfs onwaarschijnlijke gebeurtenissen (en combinaties daarvan) kunnen voorkomen. Enkelvoudig of meervoudig falen en menselijke fouten worden in relatie gebracht met hun (realistische) kans op optreden.
RBVC  De Reactor Bedrijfsveiligheids Commissie, bestaat uit specialisten en middle-managers uit de eigen organisatie van EPZ. Houdt toezicht op de veiligheid.
Redundant, redundantie  Overvloedig, meervoudig uitgevoerd.
RESA  ReaktorSchnellAbschaltung.
SALTO  Safe Long Term Operation Peer Review team van de IAEA.
SED  Site Emergency Director, leider van de alarmstaf.
(micro)Sievert  Eénheid voor het meten van de stralingsdosis waaraan een mens in een bepaalde periode is blootgesteld.
State of the Art  Vaardigheden en technieken van het hoogstbeschikbare niveau.
WANO  World Association of Nuclear Operators, internationale vakorganisatie, gericht op kennisuitwisseling en verbeteren van (veiligheids)prestaties.

 

Share Project :

  • Categories:
  • Skills:
    • CSS
    • HTML
  • Share Project :