Ontwerp

 

 

Korte route naar de ontwerpeigenschappen

Klik op de trefwoorden voor een short cut
De kerncentrale Borssele is gemaakt volgens een veilig ontwerp uit begin jaren zestig: robuust en eenvoudig. Het is een drukwaterreactor met zeer veilige eigenschappen.
Het kernsplijtingsproces wordt helder uitgelegd met deze animatie. Het reactorvermogen wordt geregeld door regelstaven.
Het nucleaire (primaire) systeem wordt uitgelegd in een overzicht. Het productieproces wordt uitgelegd in schema’s en een animatie.
De radioactiviteit zit achter 5 hermetisch gesloten barrières. Bij een kernongeluk worden radioactieve stoffen binnengehouden in de bol (containment). Hier heerst onderdruk. Een waterstofexplosie is uitgesloten.
Uitleg over (nood)koelsystemen en (nood)stroommogelijkheden en (nood)bediening in de reserveregelzaal.
Overzicht van bestendigheid tegen extreme gebeurtenissen.
Overzicht meest recente veiligheidsinvesteringen.

 

Share Project :