Bedrijfsvoering

 

 

Korte route naar de wijze waarop de kerncentrale wordt bediend

Klik op de trefwoorden voor een short cut
De bedrijfsvoering is strikt georganiseerd en verloopt via vaste procedures.
Vanuit onze regelzaal wordt de centrale bediend, deze wordt volcontinu bemand door wachtploegen.
Een wacht bestaat uit:
1. wachtingenieur
2. plaatsvervangend wachtingenieur
3. hoofdwerktuigkundigen
4. werktuigkundigen
5. brandweer
Zij werken op basis van procedures en hanteren een strikte werkdiscipline. Bij ongeregeldheden komt de alarmstaf bij elkaar. Bij een ernstig incident wordt met één druk op de noodstop-knop de kerncentrale gestopt. Er kan altijd een reserve-wachtploeg worden gealarmeerd.
De bedrijfsvoering leert van ervaring. De centrale gaan één keer per jaar uit bedrijf voor ‘klein onderhoud’ en een splijtstofwissel. Iedere 10 jaar vindt er ‘groot onderhoud’ plaats en wordt de centrale aangepast aan de laatste stand van de techniek.
Ingrijpende operationele beslissingen worden in teamverband genomen.
Onze wachtgelopen trainen in een simulator normale en abnormale situaties.

 

Share Project :

  • Categories:
  • Skills:
    • After Effects
    • Illustrator
    • Photoshop
  • Share Project :